जा.कृ.म. २०१९ माहितीपत्रक | फ्लेक्स | लेआऊट | डाऊनलोड करा (Downloads)

  • PDF कृषीमाऊली पुरस्कार २०१९ विजेत्यांची यादी Download
  • PDF मराठी - माहितीपत्रक ( brochure) Download
  • PDF मराठी - माहितीपत्रक ( pamplet) Download
  • PDF मराठी - फ्लेक्स | बॅनर Download
  • PDF हिंदी - माहितीपत्रक Download
  • PDF इंग्रजी - माहितीपत्रक Download
  • PDF लेआऊट | स्टॉल प्रकार | स्पॉंसरशिप पत्रक Download
  • PDF कृषी माऊली पुरस्कार २०१९ प्रस्ताव(माहितीपत्रक) Download
  • PDF सरपंच मांदियाळी(माहितीपत्रक) Download

संपर्क

स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क: ९४२३५६८४१९

ठिकाण

जागतिक कृषी महोत्सव २०१९
डोंगरे वसतिगृह मैदान,गंगापूर रोड, नाशिक (महाराष्ट्र), भारत
फोन: (०२५५७) २२१७१०

संपर्क - पत्ता

|| मातोश्री शकुंतलाताई कृषीभवन ||
श्री स्वामी समर्थ प्रधान केंद्र, दिंडोरी,
ता: दिंडोरी, जि: नाशिक (महाराष्ट्र – भारत), ४२२ २०२.
संपर्क: (०२५५७) २२१७१० (कार्यालय), २२१६१० (मातोश्री शकुंतलाताई कृषीभवन)
स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क: ९४२३५६८४१९, ७७५५९०५२३९
ईमेल: [email protected], [email protected]
वेबसाईट: www.dindoripranit.org

Facebook

App

playstore

YouTube