कृषी महोत्सव २०१८ ( क्षणचित्रे )

"कृषी माऊली" पुरस्कार २०१८

कृषी महोत्सव २०१७ ( क्षणचित्रे )

संपर्क

खालील पत्यावर संपर्क साधा

ठिकाण

जागतिक कृषी महोत्सव २०१७,
डोंगरे वस्तीगृह मैदान, कॅनडा कॉर्नर जवळ, गंगापूर रोड
नाशिक - महाराष्ट्र- भारत
फोन: + (02557) 221610
ई-मेल: [email protected]

संपर्क - पत्ता

||प्रधान सेवा केंद्र दिंडोरी ||
श्री स्वामी समर्थ प्रधान सेवाकेंद्र, प.पू. मोरेदादा संकुल, दिंडोरी,
ता: दिंडोरी, जि: नाशिक (महाराष्ट्र – भारत)
Pin : 422 202
संपर्क: (०२५५७) २२१७१०(कार्यालय), २२१६१० (कृषीभवन)
स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क: ९४२३५६८४१९,
E-mail:[email protected], [email protected]
www.dindoripranit.org

Facebook

App

playstore

YouTube