कृषी महोत्सव  २०२०

चर्चासत्र वेळापत्रक

२३ जानेवारी गुरुवार
सकाळी ८
कृषी दिंडी

रामकुंड ते डोंगरे मैदान

सकाळी ११ वा.
उद्घाटन सोहळा
दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शक

विषमुक्त शाश्वत शेती व विकास परिसंवाद

१)Prof.Dr. Teruo Miura (सेंद्रिय शेती अभ्यासक)
२)मा.श्री.राजेंद्रजी भट(नैसर्गिक शेती तज्ञ)
३)मा.श्री.आबासाहेब मोरे (सात्विक, नैसर्गिक शेती)
४)मा.श्री.गोपालभाई सुतारीया (गो-आधारित शेती)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२४ जानेवारी शुक्रवार
सकाळी १० वा.
कृषी स्वयंरोजगार महामेळावा

सकाळी १०:०० – दुपारी ५ :०० 

तज्ञ मार्गदर्शक

१)मा.श्री.नामदेव जाधव (लेखक,वक्ता, उद्योजक)
२)मा.श्री.विश्वासराव नागरे पाटील (IPS तथा पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर)
३)मा.श्री.शरद तांदळे (युवा उद्योजक)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२५ जानेवारी शनिवार
सकाळी १० वा.
शेतकरी वधू-वर परिचय मेळावा

वेळ: स.१० ते दु.५

तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शक

दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

शेतकरी वधू-वर परिचय मेळावा

१) मा.श्री. विजयजी औताडे, माजी उपमहापौर, संभाजीनगर (औरंगाबाद)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२६ जानेवारी रविवार
सकाळी १० वा.
पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धन परिसंवाद

१) मा.श्री.चंद्रशेखर चिंचोळकर (तज्ञ मार्गदर्शक, हायड्रोजन इकोनॉमी)
२) मा.श्री.आबासाहेब मोरे (पर्यावरण व दुर्ग संवर्धन मार्गदर्शक)
३) मा.श्री.नामदेवराव जाधव (इतिहास लेखक व मार्गदर्शक)

दुपारी २ वा.
बांबू शेतीतील उद्योग व व्यवसाय

तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

१) मा.श्री. संजीव कर्पे (बांबू प्रक्रिया उद्योग)
२) मा.श्री. विनय कोलते (बांबू शेती अभ्यासक)
३) मा.श्री. डॉ.वाकचौरे (बांबू बांधकाम अभ्यासक )
४) मा.श्री. भास्कर पवार(बांबू शासकीय योजना)
४) मा.श्री. आबासाहेब मोरे (बांबू शेती व उद्योग मार्गदर्शक)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२७ जानेवारी सोमवार
सकाळी १० वा.
स्टॉल गेट टुगेदर

दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

सरपंच व ग्रामसेवक मांदियाळी

१) परमपूज्य गुरुमाऊली (ग्रामविकास अभियान)
२) मा. श्री.चंदू पाटील मारकवार (तज्ञ मार्गदर्शक )
३) मा.श्री. जगताप साहेब (तज्ञ मार्गदर्शक यशदा पुणे, हल्ली बीड)

सायं. ५ वा.
कृषी माऊली पुरस्कार वितरण व समारोप