कृषी महोत्सव  २०२०

चर्चासत्र वेळापत्रक

२३ जानेवारी गुरुवार
सकाळी ८
कृषी दिंडी

रामकुंड ते डोंगरे वसतिगृह मैदान

सकाळी ११ वा.
उद्घाटन सोहळा
दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

विषमुक्त शाश्वत शेती व विकास परिसंवाद

१) मा.श्री. आबासाहेब मोरे (सात्विक, नैसर्गिक शेती)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२४ जानेवारी शुक्रवार
सकाळी १० वा.
कृषी युवा स्वयंरोजगार महामेळावा

सकाळी १०:०० – दुपारी ५ :०० 

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम

२५ जानेवारी शनिवार
सकाळी १० वा.
शेतकरी वधू-वर परिचय मेळावा
दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

शेतकरी वधू-वर परिचय मेळावा

 

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२६ जानेवारी रविवार
सकाळी १० वा.
पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धन परिसंवाद
दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

बांबूशेती व प्रक्रिया उद्योग चर्चासत्र

 १) आ.आबासाहेब मोरे
(श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग, कृषीशास्त्र विभाग)

सायं. ५ वा.
कृषी सांस्कृतिक कार्यक्रम
२७ जानेवारी सोमवार
सकाळी १० वा.
स्टॉल गेट टुगेदर

दुपारी २ वा.
तज्ञ मान्यवर मार्गदर्शन

सरपंच व ग्रामसेवक मांदियाळी

१) मा. श्री.चंदू पाटील मारकवार
(तज्ञ मार्गदर्शक )

२) मा.श्री. जगताप साहेब
(तज्ञ मार्गदर्शक यशदा पुणे, हल्ली बीड)

सायं. ५ वा.
कृषी माऊली पुरस्कार वितरण व समारोप