कृषी महोत्सव २०२१( क्षणचित्रे )

कृषी महोत्सव २०२०( क्षणचित्रे )

कृषी महोत्सव २०१९( क्षणचित्रे )

कृषी महोत्सव २०१८ ( क्षणचित्रे )

“कृषी माऊली” पुरस्कार २०१८

कृषी महोत्सव २०१७ ( क्षणचित्रे )